't (B)engelhuisje

 

't (B)engelhuisje is aangesloten bij vzw De Huisjes.
Bij hen kan u terecht op weekdagen voor de opvang van kinderen met leeftijd 0 tot 3 jaar.

 

 

Adres

Lekestraat 25

8680 Koekelare

Tel: 051/58.25.08

Website: www.dehuisjes.be

 

Openingsuren

Maandag tot Vrijdag: 6u30 - 18u30

 

Capaciteit

Maximum 18 kinderen gelijktijdig aanwezig

 

Extra info

Flexibele opvang

Ruime binnenspeelruimte en speelse tuin

 

Algemene info

Bij groepsopvang 'De Huisjes' bieden wij met enthousiasme professionele zorg en begeleiding op maat aan kinderen van 0 tot 3,5 jaar. We beschikken over 18 opvangplaatsen.

Heb je een kindje met extra zorgbehoeften? Ook dan staan we klaar om naar uw vraag te luisteren en ons aanbod op uw vraag af te stemmen. Inclusieve opvang vinden we heel belangrijk. Dus vraag de verantwoordelijke gerust naar de mogelijkheden in onze groepsopvang.

Ons uitganspunt

Een citaat waar wij als team van 'De Huisjes' veel belang aan hechten.

Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind het bij ons naar zijn zin heeft. Daarom staat in onze organisatie het kind centraal! Je kind kan zich er thuis voelen en de veiligheid en geborgenheid ervaren die het nodig heeft. Ons team is betrokken en werkt met plezier. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing en stimuleren het nemen van initiatief.

Onze organisatie is open en transparant. Wij hechten veel waarde aan een goed en open contact tussen ouders en begeleiders.
Wanneer wij goed op de hoogte zijn van bijzonderheden over jouw kind, kunnen we daar ook adequaat op inspelen.

De overkoepelende naam ‘de Huisjes’ kozen we bewust omdat we als kinderopvang een thuis willen bieden en een huiselijke sfeer willen creëren met de gewoontes van thuis die we zoveel als mogelijk proberen door te trekken in onze dagelijkse werking. We bouwen aan een plaats waar uw kind, kind mag zijn. Waar kinderen kunnen groeien en bloeien op het tempo dat uw kind nodig heeft.

Wist u dat het karakter van een kind gevormd wordt in de eerste drie levensjaren? De juiste opvang vinden voor een kind is dan ook geen evidente opdracht.

Een kinderopvang op de dag van vandaag dient te beantwoorden aan heel wat aspecten die het kind mee vormen tot wie het later zal zijn. Een kinderopvang/kinderdagverblijf mag niet alleen over opvang en verblijf gaan. Er moet een pedagogisch beleid zijn, de vaardigheden van het kind moeten optimaal ontwikkeld worden, het kind moet, in alle vrijheid, de kans krijgen te groeien en te ontplooien.

Daarom kiezen we er heel bewust voor om als kinderopvang omringd te zijn en gecoördineerd te worden door professionelen, specialisten op het gebied van kinderen, gezin, psychologie, communicatie en relaties, logopedie en relaxatie. Het feit dat de kinderopvang in het groter geheel van de groepspraktijk is ingebed maakt nauwe opvolging mogelijk, het biedt de mogelijkheid om indien nodig concreet te kunnen doorverwijzen, er wordt extra vorming aangeboden, we zetten in op specifieke activiteiten per leeftijd.

Dit citaat vormt voor ons de basis voor ons pedagogisch plan. Er wordt rekening gehouden met wie het kind is, met zijn vaardigheden en zijn temperament. Elk kind is uniek, en moet benaderd worden in die uniciteit.

Tegelijk willen we op verschillende manieren kansen bieden aan de kinderen om zich te ontplooien waarbij we rekening houden met de verschillende behoeften die een individu heeft (zie behoeftenpiramide Maslow, een basisinstrument in opvoeding).

 

 

 

© 2021 Lokaal Loket Kinderopvang. Alle Rechten Voorbehouden.
Privacy Policy