Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig vragen over dit loket en de werking. Vooraleer je ons contacteert, bekijk zeker onderstaande veelvoorkomende vragen. Wie weet ben je zo al snel geholpen.

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang werkt met een netwerk van organisaties die belangrijk zijn voor kinderopvang:

* Organisaties die kinderopvang aanbieden.
* Organisaties die werken met gezinnen die een vraag naar kinderopvang kunnen hebben en die deze gezinnen de weg kunnen wijzen naar de kinderopvang.

Door een Lokaal Loket Kinderopvang wordt de zoektocht van ouders eenvoudiger doordat ze zich kunnen richten tot één centraal infopunt en actief toegeleid kunnen worden naar een geschikte opvangplaats.
Door de samenwerking achter het loket kan men aan zo veel mogelijk vragen van gezinnen tegemoet komen.

U zoekt in het aanbod van de gemeente naar een mogelijk geschikte opvang voor uw kind. U vult het aanvraagformulier volledig in en kiest dan minimum 1 opvanglocatie (Het is niet nodig om 2 of 3x hetzelfde initiatief te kiezen).
Er wordt geen rekening gehouden met de volgorde die u ingeeft.

U krijgt in principe binnen een termijn van 3 weken een reactie op uw aanvraag. Als de locatie(s) niet kunnen ingaan op uw aanvraag en u een negatief antwoord krijgt voor uw gekozen locaties kan u een nieuwe aanvraag indienen voor andere locaties.

Het is niet nodig om een nieuwe aanvraag in te dienen vóór u definitief antwoord gekregen hebt van de gekozen locaties. Wanneer u zelf een andere oplossing gevonden heeft of uw aanvraag om welke reden dan ook geannuleerd mag worden, gelieve dan te antwoorden op de mail die u kreeg met een kopie van uw aanvraag. Zo kunnen wij de initiatieven op de hoogte brengen en uw aanvraag de juiste status geven.

Opvanginitiatieven kunnen zelf kiezen bij opstart of zij werken met een vrije prijs of met een inkomenstarief.
"Vrije prijs" houdt geen rekening met het inkomen van de ouders.
"Inkomenstarief" wordt bepaald door het inkomen van de ouder(s). Hier dienen de ouders een inkomensattest op te vragen bij Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin).

Indien u vragen heeft kan u mailen naar help@kinder-opvang.be

Voor dringende vragen kan u bellen naar het nummer 0492/59.10.39 en dit op weekdagen van 9u00 tot 16u00